Våra tjänster:

Vi erbjuder coachande, förberedande, matchande och utbildande insatser. Vi underlättar och skapar bättre förutsättningar för individer att komma in på eller stå bättre rustade för ett arbete.

Vår vision

Av erfarenhet vet vi att alla människor inte har samma förutsättningar, men också att coachande och utbildande insatser kan göra stor nytta och skapa mindre mirakel för den enskilde individen och dennes förutsättningar på arbetsmarknaden. !

Är du redo för jobb?

Är du redo för jobb hjälper vi dig med arbetsgivarkontakter. Vi arbetar med matchning och hjälper dig att hitta rätt arbete. Våra jobbagenter bearbetar arbetsgivare och utökar sina nätverk varje dag. De har bra kontakter inom i stort sett alla branscher. Kontakter de gärna delar med sig av! Jobbagenterna arbetar med att hitta det arbete som passar för just dig. Aktiva jobbagenter, konkreta arbetsgivarkontakter och matchning – den rakaste vägen till jobb.

Kontakta oss