Våra tjänster

01Stöd och matchning

För dig som känner att du behöver hjälp i ditt arbetssökande finns tjänsten Stöd och matchning. För att få tillgång till tjänsten pratar du först med din arbetsförmedlare som bedömer om du har behov och därefter tar beslut.

02Sysselsättningsplatser

Vi erbjuder "Sysselsättningsplatser för långtidsarbetslösa" i samarbete med Arbetsförmedlingen på ett flertal orter i Sverige. Vill du veta mer om Sysselsättningsplatser kontakta Cleverex kontor i din närhet eller ring oss på 019 609 00 66

03Förstudier, analys

Förstudien - ett av de viktigast dokumenten i ett förändringsprojekt, Konsulterna på Cleverex har insikterna och erfarenheten som krävs för att på kort tid och med mycket hög kvalitet genomföra och avrapportera en förstudie samt även förmågan att i ett efterföljande skede rent konkret projektleda förändringsarbetet och således hantera de utmaningar detta innebär.

Cleverex
tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom verksamhetsutveckling.

Cleverex erfarna konsulter vägleder våra kunder till måluppfyllelse i sina projekt och kan därmed snabbt tillföra ett stort värde till våra kunders verksamheter.