Välkommen

Låt oss hjälpa dig till arbete eller utbildning.
Vi vill hjälpa dig att få ett jobb,
eller påbörja en utbildning.

Ditt drömjobb är vårt uppdrag!

Stöd och matchning

Letar du nytt jobb? I så fall är Stöd och matchning en tjänst för dig. I samarbete med Arbetsförmedlingen hjälper vi dig att nå dina mål, oavsett om du vill ha ett jobb eller utbilda dig vidare. Kontakta oss så berättar vi mer >>

Får jag tjänsten?

Stöd och matchning vänder sig till dig som varit arbetssökande under en längre tid. Om du behöver bättra på svenskan så får du språkundervisning. Har du behöv av extra stöd så får du det. Din plan skapas efter det du behöver.

Kontakta oss så berättar vi mer >>

Behöver du anställa?

Innan du annonserar efter personal och dränks i ansökningar kan du kontakta oss. Vi kan snabbt och enkelt matcha dina behov mot våra deltagare utan att det kostar dig någonting.

Kontakta oss så berättar vi mer >>

Varför välja Cleverex?

    Vi ger dig verktygen som krävs för att nå det som är rätt för just dig.

    Vårt breda kontaktnät av arbetsgivare och företag ger dig chansen att få in en fot på en riktig arbetsplats.

    Nio av tio arbetssökande som deltagit kan rekommendera vår tjänst.

Hos oss får du bland annat:

• Individuella samtal och stöd
• Gruppaktiviteter och workshops
• Tillgång till studiebesök och arbetsgivarkontakter
• Individuella möten med våra Studie- och yrkesvägledare
• Ett USB med ditt cv och personligtbrev
• En tydligt schema så kan du planera din vardag på bästa sätt
• Vi skräddarsyr ett jobb sökning plan som passar just dig

Spår efter behov

Eftersom alla som kommer till oss har olika behov är Stöd och Matchnings-tjänsten indelad i fyra spår. Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilket spår du ska gå:
•Spår 1: Stöd och matchning. Maximal tid 6 månader.
•Spår 2: Stöd och matchning med språkstöd. Maximal tid 6 månader.
•Spår 3: Förstärkt stöd och matchning. Praktik ingår. Maximal tid 9 månader.
•Spår 4: Förstärkt stöd och matchning med språkstöd. Praktik ingår. Maximal tid 9 månader.

Alla människor har en plats i arbetsmarknaden

Att ha ett arbete betyder så mycket. Ett arbete betyder ekonomisk frihet. En frihet som gör att man kan betala sina räkningar och göra egna val i vardagen. Ett arbete kan också betyda mycket för ens självbild och självförtroende. Ett arbete betyder ett socialt sammanhang och att få delta i en gemenskap. Därför är vi så engagerade i vår strävan att alla människor ska ha en plats på arbetsmarknaden.