Välkommen till Cleverex

Cleverex Sverige AB är en nationellt verksam koncern med bred kompetens och inriktning inom många olika branscher. Vi bedriver idag verksamhet inom affärsutveckling, ekonomi och redovisning, marknadsföring, äldreomsorg, rekrytering och arbetsmarknadspolitiska program – alltid med hög kvalitet och resultat i fokus.

Våra varumärken

Cleverex Sverige har ett brett utbud av starka varumärken inom många olika branscher. Gemensamt för samtliga bolag är vår strävan efter att förena affärsmässig verksamhet med samhällsnytta. Vi är stolta över att våra bolag på ett eller annat sätt underlättar och hjälper människor i deras vardag. Cleverex Sverige är en innovativ koncern med stor framåtanda, vi utvecklar ständigt våra varumärken för att alltid vara aktuella och möte befintliga och nya behov.  

Cleverex Jobbförmedling är ett utbildnings och matchningsföretag som hjälper människor att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och företag att hitta rätt medarbetare. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på coachning, utbildning, etablering och matchning. Allt arbete har utgångspunkt i visionen Alla människor har en plats på arbetsmarknaden.  

Cleverex Ekonomi och Redovisning är en fullservicebyrå som erbjuder ett komplett utbud av ekonomi och redovisningstjänster för både privatpersoner och företag. Kärnan i verksamheten utgörs av ett brett utbud av tjänster, nära relationer till kunderna och fasta priser.  

Cleverex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag som erbjuder skräddarsydda personallösningar. Verksamheten matchar rätt företag med rätt medarbetare och hjälper både organisationer och människor att växa.

Cleverex Omsorg finns till för dig som vill bo kvar hemma men som är i behov av extra stöd i vardagen. Vi erbjuder en trygg och personlig hemtjänst anpassad efter dina behov och önskemål, så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Vår engagerade och kunniga personal finns alltid här för dig och ser till att du får den service och hjälp du behöver.